Who Art You

Ida Sjouwerman

Ik ben geboren in 1940 en heb de oorlog overleefd dankzij een fantastisch en dapper onderduikgezin in de Wieringermeer. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in diverse soorten van onderwijs, van basisonderwijs via vormingswerk naar volwasseneneducatie aan nieuwkomers en Nederlandse laag-geletterden.